fbpx

Toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Apukuski (Hybrid Ventures Oy) (myöhemmin palveluntarjoaja) Asiakkaalle tarjoamaan tavarankuljetukseen.

Yhteystiedot:

Hybrid Ventures Oy, Y-tunnus: 3130645-9

Federleynkatu 14 A11, 33400 Tampere

[email protected]

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt palveluntarjoajan tekemän tarjouksen tai tehnyt. Apukuski nettisivuston kautta tilauksen varauskalenterista tai soittamalla Apukuskille tehdäkseen palvelun tilauksen.

3. Palvelun sisältö

Tavarankuljetuspalvelu tarkoittaa tavaran kuljetusta Apukuskin pakettiautolla. Tavaran nouto, kuljetus ja toimittaminen määränpäähän toteutetaan Asiakkaan ja palveluntuottajan välisellä sopimuksella määritetyllä aikataululla ja tavalla. Tavarankuljetus toteutetaan luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen ilmoitetulla pakettiautolla. Palvelu määritellään tarkemmin Palveluntuottajan Asiakkaalle tekemässä tarjouksessa.

4. Palvelun saatavuus ja tilaaminen

Tavarankuljetus palvelu varauskalenterin kautta on saatavilla Pirkanmaan alueella. Tarjouspyynnön kautta palvelut ovat saatavilla koko Suomessa.

Asiakkaan tavarankuljetusta koskeva tilaus tulee tehdä ajoissa ennen suunniteltua noutoaikaa. Tarjouspyynnön tavarankuljetukselle voi pyytää ottamalla yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

5. Tavarankuljetusta koskevat tiedot

Asiakas on vastuussa palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta koskien tavaran nouto- ja toimitusosoitetta, tavaran laatua sekä yhteystietoja kuljetuksen mahdollistamiseksi. Tarvittavat tiedot tulee toimittaa palveluntuottajalle ajoissa ennen suunniteltua toimitusaikaa. Tavarankuljetuksen tilaava Asiakas vastaa siitä, että Apukuskilla on riittävä tieto kuljetettavasta tavarasta, jotta se on turvallisesti lastattavissa, kuljetettavissa sekä purettavissa määränpäässä ilman että Apukuski –kuljettajalle aiheutuu tavaran käsittelystä vaaraa, tarpeetonta odotusta tai ajanhukkaa.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheellisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamasta viiveestä tai kyseisestä syystä palvelun peruuttamisesta aiheutuvasta häiriöstä. Tavarankuljetukseen liittyvät muut tarkentavat tiedot kuten tavaran käsittelyyn ja aikatauluun liittyvät seikat sovitaan Asiakkaan kanssa erikseen. Palvelun sisällön muutoksesta on sovittava Asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken ennen tilatun palvelun käyttämistä.

6. Kuljetettavat tavarat

Tavarankuljetukseen voidaan ottaa tavaroita, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan sellaisia, että niistä aiheutuu vaaraa kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle. Tällaisia kiellettyjä tavaroita ovat esimerkiksi: aseet, ammukset ja räjähdysaineet. Tavarat, jotka luokitellaan vaarallisiksi aineiksi sekä tavarat, joiden mitat ylittävät yleisesti ajoneuvolla kuljetettavan tavaran mitat. Arvoesineiden kuljetuksissa Asiakas on vastuussa tavaran vakuuttamisesta.

Tavarankuljetuksissa käytetään luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen ilmoitettua pakettiautoa, jonka maksimi paino kuljetettavan tavaran kanssa saa olla korkeintaan 3500 kg. Asiakkaan vastuulla on selvittää etukäteen tavaran sopivuus pakettiautoon palveluntarjoajan antamien tietojen mukaan. Tarkemmat tiedot löytyvät varauskalenterin yhteydestä. Kuorman tulee olla purettavissa käsin. Kuorman paino saa olla maksimissaan 1079 kg.

7. Vastuut

Palveluntuottaja noutaa tavaran Asiakkaan antamien tietojen ja sopimuksen mukaisesti. Kuljettajan osallistuessa tavaran lastaamiseen ja purkamiseen, tapahtuu tämä Asiakkaan ja vastaanottajan vastuulla, ellei toisin sovita. Palveluntarjoaja luovuttaa tavaran Asiakkaan ilmoittaman tiedon mukaan vastaanottajalle. Vastaanottajalta vaadittava kuittaus on sovittava erikseen Asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken.

Mikäli tavaraa ei voida toimittaa perille määränpäähän palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä, on palveluntarjoajalla oikeus varastoida tavara siihen saakka, kunnes tavarantoimitus tulee mahdolliseksi tai vaihtoehtoisesti palauttaa tavara lähettäjälle. Mikäli tavaran toimituksen viive tai estyminen johtuu Asiakkaan toimittamista puutteellisista tiedoista, on palveluntarjoajalla oikeus veloittaa Asiakkaalta toimituksen estymisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Tavarankuljetuksen tilaava Asiakas vastaa kuljetettavan tavaran aiheuttamista vahingoista kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle, jotka voidaan katsoa johtuvan Asiakkaan antamista puutteellisista tiedoista, pakkauksesta tai huonoista lastaamisen- tai purkamisen olosuhteista. Asiakas vastaa siitä, että palveluntarjoajalla on esteetön pääsy tilattujen palvelujen edellyttämiin tiloihin/paikkoihin.

8. Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelu 14 päivän kuluessa palvelun kirjallisesta tilauksesta. Peruutus tulee tehdä viimeistään tunti ennen sovittua palvelun aloitusaikaa, jolloin peruutus on Asiakkaalle ilmainen.

Mikäli palvelu on jo aloitettu Asiakas vastaa jo toteutuneen palvelun osalta kustannuksista. Asiakas voi ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta Apukuskin sähköpostiin [email protected] tai tarjouksessa ilmoitettujen yhteystietojen mukaisesti.

9. Asiakasrekisteri

Asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot tallennetaan Apukuskin ylläpitämään Asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla.

10. Ylivoimainen este

Palveluntuottaja vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta ylivoimainen este -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita palveluntuottaja ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää. Palveluntuottaja pyrkii hoitamaan palvelut mahdollisimman hyvin myös em. poikkeuksellisissa oloissa.

Palveluntuottajalla on oikeus tarvittaessa ylivoimainen este -tilanteissa priorisoida palvelujen toteuttamista lakisääteisten velvoitteiden, yhteiskunnan toiminnan, terveyden, yleisen turvallisuuden tai muiden vastaavien seikkojen toteuttamiseksi tai turvaamiseksi.

11. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 26.08.2020 alkaen toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtoja esimerkiksi lakimuutosten vuoksi.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus myös nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

13. Maksuehdot

Maksu tapahtuu joko kortilla tai käteisellä, nouto- tai toimitusosoitteessa. Yrityksille maksutapana on myös lasku ja yksityisasiakkaana voit maksaa kuljetuksen myöhemmin Klarnan välityksellä. Kysy Klarnasta maksutapana kuljettajalta kuljetuksen yhteydessä.

Paperilaskuista perimme laskutuslisän 4 € (alv. 0%).

Yksityisasiakkailla perimme kaikista lähetetyistä laskuista laskutuslisän 3,15 € (alv. 0%).

Työn ollessa tuntihintaperusteinen on minimilaskutus aika 1h, jonka jälkeen laskutamme jokaisen alkavan 15min kerrallaan.

APUKUSKI

Y-tunnus: 3130645-9
Osoite: Mäntyhaantie 4 A 12, 33800 Tampere
ASIAKASPALVELU

© 2022 Apukuski Logistics