Apukuski logo
Tilaa nyt

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Nimi: Hybrid Ventures Oy

Y-tunnus: 3130645-9

Osoite: Mäntyhaantie 4A 12, 

Postinumero: 33800

Postitoimipaikka: TAMPERE

Puhelinnumero: 044 7747744

Sähköpostiosoite: info@apukuski.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Hybrid Ventures Oy

Nimi: Arttu Hilli, Toimitusjohtaja

Osoite: Mäntyhaantie 4A 12

Postinumero: 33800

Postitoimipaikka: TAMPERE

Puhelinnumero: 044 7747744Sähköposti: info@apukuski.com

3. Rekisterin nimi

Hybrid Ventures Oy:n palvelurekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Tietoja voidaan mahdollisesti käyttää myös kehittämiseen, analysoimiseen, tilastojen tekoon sekä palveluiden tuottamiseen, niiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Apukuskille / Hybrid Ventures Oy:lle

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin taltioidaan ainoastaan lomakkeilla ilmoitetut tai asiakaspalvelussamme ilmoittamasi tiedot. Henkilötunnus tallennetaan laskutusasiakkaiden luottotietojen tarkastamiseksi. Luottotietojen tuloksia ei säilytetä.

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi, sähköpostiosoite 
  • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
  • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
  • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, arvontoihin ja tapahtumiin osallistuminen)
  • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 

Henkilöltä itseltään, sähköpostin, puhelimessa annettujen tietojen, sopimuksista, asiakastapaamisista, ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietoja. Lähteinä voidaan käyttää myös Viranomaisen pitämiä rekistereitä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Googlen, palvelinhotellin, ja muiden markkinointi –analytiikkatyökalujen avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Evästeet voi myös estää eväste-valintojen ponnahtaessa esiin klikkaamalla “en hyväksy evästeitä” -nappia. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Kerättävät tiedot on suojattu niin hyvin kuin Internetissä voidaan tässä yhteydessä kohtuudella vaatia. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sähköpostitse osoitteella: Hybrid Ventures Oy, Mäntyhaantie 4A12, 33800 TAMPERE , info@apukuski.com
- Hybrid Ventures vastaa pyyntöihin 2 kuukauden aikana pyynnön vastaanottamisesta.

Avainlippu -merkki, Apukuski kuljetus
Luottava kumppani, Apukuski kuljetus, logo
© 2023 Apukuski Logistics
Asiakaspalvelu arkisin klo: 8:30-16:00